Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žatec, Jimlín, Líčkov - "Město chmele, zachráněný zámek a malíř Oskar Brázda"

23. 4. 2013

ŽATEC, JIMLÍN, LÍČKOV – „Město chmele, zachráněný zámek Nový hrad a zámek malíře Oskara Brázdy“

 

ŽATEC – KRÁLOVSKÉ MĚSTO A MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE V ŽATECKÉ PÁNVI NA ŘECE OHŘI. PŮVODNĚ SE JEDNALO O STAROU SLOVANSKOU OSADU KMENE LUČANŮ. PO STŘETECH S PŘEMYSLOVCI A JEJICH VÍTĚZSTVÍ BYL ŽATEC VEDENÝ JAKO VÝZNAMNÝ BOD ČESKÉHO KNÍŽECTVÍ. NĚKOLIKRÁT SE O NĚM ZMIŇUJE KOSMOVA KRONIKA (DO R. 1125). KOLEM ROKU 1250 KRÁL VÁCLAV I. POVÝŠIL ŽATEC NA MĚSTO. VE 14. STOLETÍ PATŘILO MĚSTO K NEJVĚTŠÍM V KRÁLOVSTVÍ (NEPOČÍTAJE PRAHU) A ŽIL ZDE JAN ZE ŽATCE, AUTOR HUMANISTICKÉ SKLADBY „ACKERMANN AUS BEHEIM“. V DOBĚ HUSITSKÉHO HNUTÍ BYL ŽATEC SPOLEČNĚ S LOUNY A SLANÝM BAŠTOU HUSITŮ A VYTVOŘILI TZV. OBRANNÝ MĚSTSKÝ SPOLEK. OD 2. POLOVINY 15. STOLETÍ NASTAL ZDE VELKÝ ROZMACH A ROZKVĚT CHMELAŘSTVÍ. V R. 1521 TU PŮSOBIL THOMAS MÜNZER, VŮDČÍ OSOBNOST NĚMECKÉ SELSKÉ VÁLKY. MĚSTO VŽDY BYLO ČESKÉ A VŽDY STÁLO NA STRANĚ PROTIHABSBURSKÉ KOALICE. BOHUŽEL V OBOU PŘÍPADECH NA TO DOPLATILO. ZA ODBOJ V LETECH 1546-47 KONFISKACÍ MAJETKU A V LETECH 1618-20 POKUTOU A POPRAVOU PRIMÁTORA MAXMILIÁNA HOŠŤÁLKA (STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 21. 6. 1621). V TOMTO JE VELKÁ PODOBNOST S DALŠÍMI RYZE ČESKÝMI MĚSTY, NAPŘ. KLATOVY. OD KONCE 17. STOLETÍ BYL ŽATEC PONĚMČOVÁN A OBYVATELÉ MUSELI PŘIJMOUT KATOLICKOU VÍRU. MĚSTO MÁ ZACHOVANÝ STŘEDOVĚKÝ PŮDORYS S HRADBAMI A S KNĚŽSKOU A LIBOČANSKOU BRÁNOU. DOMINANTOU CENTRA JE FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE, ROMÁNSKÉHO PŮVODU A KDYSI BYL SOUČÁSTÍ HRADU. JEDNALO SE O ROMÁNSKOU BAZILIKU PATŘÍCÍ K NEJSTARŠÍM U NÁS.  KOSTEL BYL POCHOPITELNĚ NĚKOLIKRÁT PŘESTAVOVÁN. DNES JDE O STAVBU GOTICKOU S VÝRAZNÝM BAROKNÍM ZÁSAHEM (ZEJMÉNA VĚŽE). NA JIŽNÍ STRANĚ ZVONICE (1770-73). NA DOLNÍM PŘEDMĚSTÍ JE DALŠÍ GOTICKÝ KOSTEL SV. VÁCLAVA S NÁSLEDNOU ÚPRAVOU (1520) A BAROKNÍ KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER Z LET 1676-83 Z KOSTELEM KORUNOVÁNÍ P. MARIE. BYL V PROVOZU DO R. 1950. DO R. 1836 TADY STÁLA ČERVENÁ BRÁNA A POTÉ ZBOURÁNA. NA HORNÍM NÁMĚSTÍ J. ŽIŽKY JE STARÝ PIVOVAR (1797), KTERÝ STOJÍ NA MÍSTĚ NĚKDEJŠÍHO HRADU. V ROCE 1099 ZDE TRÁVILI VÁNOCE KNÍŽATA BŘETISLAV II. A POLSKÝ BOLESLAV II. SOUČÁSTÍ HRADU BYL I MINORITSKÝ KLÁŠTER SV. PETRA. (NĚKTERÉ PRAMENY SPOJUJÍ PŮVODNÍ ROMÁNSKOU BAZILIKU S TÍMTO KOSTELEM). TENTO SAMOSTATNÝ AREÁL BYL OD ZBYTKU MĚSTA ODDĚLEN PŘÍKOPEM A HRADBAMI. OD R. 1751 ZDE BYLA KASÁRNA. DO R. 1945 PŘED PIVOVAREM STÁLA KAPLE LORETA (1713). U NÁDRAŽÍ OD R. 1898 DREHERŮV PIVOVAR (VELKÝ EXPORT DO AMERIKY A NĚMECKA – HLAVNĚ ZNAČKA URSTOFF A SV. HUBERT). NA SEVERNÍ STRANĚ HL. NÁMĚSTÍ SVOBODY SE NACHÁZÍ HONOSNÁ RENESANČNÍ RADNICE (1559), PŮVODNĚ Z R. 1362. KOLEM R. 1775 PO VELKÉM POŽÁRU BYLA RADNICE OBNOVENA A POSTAVENA 47 M VYSOKÁ BAROKNÍ VĚŽ. UPROSTŘED NÁMĚSTÍ MOROVÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (1707-13 FR. TOLLINGER – 1753 OPATŘEN 8 SOCHAMI – JAN K. VETTER). V ŽATCI SE JEŠTĚ NACHÁZÍ DRUHÁ NEJVĚTŠÍ SYNAGOGA V ČECHÁCH (1871-72 JOHAN STANĚK) A NEJMENŠÍ CHMELNIČKA NA SVĚTĚ (1967).

 

JIMLÍN – OBEC 15 KM VÝCHODNĚ OD ŽATCE OBEC SE ZÁMKEM „NOVÝM HRADEM“. JEDNÁ SE O JEDEN Z MÁLA ZÁMKŮ O KTERÉM VÍME PŘESNÉ DATUM VZNIKU. ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘESTAVĚT STAROU TVRZ NA POHODLNĚJŠÍ POZDNĚ GOTICKÝ HRAD DOSTAL ROKU 1465 ALBRECHT BEZDRUŽICKÝ Z KOLOVRAT OD SAMOTNÉHO KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD. V TÉ DOBĚ SE JEDNALO O HONOSNÉ PANSKÉ SÍDLO. V ROCE 1670 KOUPIL PANSTVÍ GUSTAV ADOLF VARENSBACH  A TEN NECHAL AREÁL PŘESTAVĚT DO ZÁMECKÉ BAROKNÍ PODOBY, TAK JAK JI ZNÁME DODNES. V R. 1767 SE STAL MAJITELEM KNÍŽE JOSEF SCHWARZENBERG A POUŽÍVAL HO HLAVNĚ PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY. ZNÁRODNĚNÍ JEJICH MAJETKU PROBĚHLO V R. 1949 A BYLO ZDE UMÍSTĚNO JZD. PO 30. LETECH DEVASTACE BYL ZÁMEK OPUŠTĚN. OD 80. LET 20. STOLETÍ, AŽ DODNES, PROBÍHÁ ÚSPĚŠNÁ REKONSTRUKCE. ZÁMEK JE V MAJETKU ÚSTECKÉHO KRAJE A SPRAVUJE HO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. V TOMTO ČASE BYLA PŘÍJEMNÝM PŘEKVAPENÍM VÝSTAVA MODELŮ HRADŮ A ZÁMKU OD JANY ŽURAVNYJOVÉ Z LOUN.

 

DOPOLEDNÍM PROGRAMEM BYLA PROHLÍDKA MĚSTA A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA INTERAKTIVNÍHO AREÁLU „CHRÁMU CHMELE A PIVA“, VČETNĚ 3D PROJEKCE V MAJÁKU. SKUPINOVÁ CENA BYLA 100 KČ NA OSOBU A TAKÉ OBĚD V MINIPIVOVARU A RESTAURACI „U ORLOJE“ BYL DOHODNUT ZA 100 KČ ZA CELKOVÉ MENU. BYLA POLÉVKA, SVÍČKOVÁ OMÁČKA S KNEDLÍKEM A PALAČINKA JAKO MOUČNÍK. VŠE BYLO ZAŘÍZENÉ ŘEDITELEM „CHRÁMU“ JAROSLAVEM ŠPIČKOU. BYLO TO VELMI CHUTNÉ A OBSLUHA VELMI VSTŘÍCNÁ A OBĚTAVÁ. TO SAMÉ PŘI PROHLÍDCE. TAKÉ NA ZÁMKU NOVÝ ZÁMEK V JIMLÍNĚ BYLA KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ÚŽASNÁ A VTIPNÁ. DÍKY PÁNŮM PETROVI NOVÁKOVI, HISTORIKOVI A JOSEFU KABÁTOVI, ŘEDITELI ZÁMKU. VŠEM DOTYČNÝM PATŘÍ MIMOŘÁDNÉ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. DOPRAVA BYLA AUTOBUSEM OD FIRMY KŮS HRADEŠICE. POČASÍ OBLAČNO, ODPOLEDNE SLUNEČNO – POLOJASNO. CELÝ DEN TEPLO, OD 10° DO 19° C. POČET ÚČASTNÍKŮ BYL 55 OSOB. NEDĚLE 14. DUBEN 2013.

 

LÍČKOV – OBEC 7 KM JIHOVÝCHODNĚ OD ŽATCE S POZDNĚ BAROKNÍM AŽ ROKOKOVÝM ZÁMKEM. PZ PŮVODNÍHO HRADU ZDE ZŮSTALO JEN ZDIVO VÁLCOVÉ OBRANNÉ VĚŽE. VE 14. STOLETÍ BYL HRAD V DRŽENÍ PÁNŮ Z KOLDIC A ILBURKA (1359). V 16. STOLETÍ BYL VÝRAZNÝM MAJITELEM BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC. PŘESTAVBU NA ZÁMEK PROVEDLI ROKU 1628 PÁNI Z WALDU. DNEŠNÍ PODOBU ZÁMEK ZÍSKAL ROKU 1765 ZA DRŽENÍ UMĚNÍMILOVNÉHO JOSEFA VONIBALDA Z EBENU. Z TÉTO DOBY POCHÁZÍ I VSTUPNÍ ROKOKOVÁ BRÁNA. KVŮLI DLUHŮM BYL ZÁMEK PRODÁN A DALŠÍ MAJITELÉ OBJEKT VYUŽÍVALY PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY. BYL TADY SVÉHO ČASU CUKROVAR A PIVOVAR. ZNAČNĚ POŠKOZENÝ HO ZA CENU STAVEBNÍHO MATERIÁLU KOUPIL ROKU 1925 MALÍŘ OSKAR BRÁZDA (1887 – 1977). VŠE DAL DO POŘÁDKU A V DOBĚ PŘEDVÁLEČNÉ SE ZÁMEK STAL STŘEDISKEM KULTURY A SETKÁVÁNÍ. JEZDIL SEM T. G. MASARYK, JEHO SYN JAN, E. BENEŠ A DALŠÍ. PO ROCE 1948 BYL ZÁMEK S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZNÁRODNĚN A BYLA TADY ZŘÍZENA UBYTOVNA, VÝVAŘOVNA A SKLADY. PRVNÍ MANŽELKA AMELIE POSSE ŽILA V RODNÉM ŠVÉDSKU, KDE R. 1957 ZEMŘELA. PO RESTITUCI R. 1992 DRUHÁ MANŽELKA MARIE, ROZENÁ WEISOVÁ (*1927) SE SNAŽÍ VŠE DÁT DO PŮVODNÍHO STAVU PŘED ROKEM 1948. V JEJÍM VĚKU SE TATO NADLIDSKÁ ČINNOST JEVÍ JAKO OJEDINĚLÝ ZÁZRAK.

 

DOPOLEDNÍ PROGRAM V ŽATCI BYL STEJNÝ JAKO PŘEDEŠLÁ PRVNÍ SKUPINA, VČETNĚ VYNIKAJÍCÍHO OBĚDA „U ORLOJE“ A OBSLUHY. NEOBYČEJNÝM A SILNÝM ZÁŽITKEM BYLO PRO VŠECHNY SETKÁNÍ S MARIÍ BRÁZDOVOU V LÍČKOVĚ. PŘEJEME HODNĚ ZDARU A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ. DOPRAVA BYLA NAŠÍM AUTOBUSEM JOSEFA PTÁČKA. POČASÍ POLOJASNO, DOPOLEDNE JASNO, S TEPLOTOU 12 – 19° C. POČET ÚČASTNÍKŮ 54 OSOB. NEDĚLE 21. DUBEN 2013.