Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAHA - Bílá hora

19. 1. 2021

                                       PRAHA – „Osudová bitva české historie“

                                                                                                                                                                                                                                                         

TRADIČNÍ LEDNOVÝ VÝLET DO HLAVNÍHO MĚSTA NĚKDEJŠÍHO ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DNES SOUČASNÉ ČESKÉ REPUBLIKY.

 

BÍLÁ HORA – DESTINACE NA ZÁPADNÍM OKRAJI PRAHY. ZDEJŠÍ LES A POZEMKY BYLY NA PŘELOMU 10. A 11. STOLETÍ DÁNY K UŽÍVÁNÍ NOVĚ ZALOŽENÉMU BENEDIKTINSKÉMU KLÁŠTERU (993). V ROCE 1534 URČITÉ POZEMKY OD KLÁŠTERA ZÍSKAL CÍSAŘ FERDINAND I. A ZALOŽIL TADY KRÁLOVSKOU OBORU PRO VLASTNÍ HONITBU. JEHO SYN FERDINAND TYROLSKÝ NECHAL V LETECH 1555-58 UPROSTŘED POSTAVIT LETOHRÁDEK HVĚZDA O TVARU ŠESTICÍPÉ HVĚZDY. SLOUŽIL JAKO ZÁZEMÍ PŘI LOVU I ODPOČINKU. VEDLE BYLA POSTAVENA JEŠTĚ CÍSAŘSKÁ KUCHYNĚ (POZDĚJŠÍ HÁJOVNA S MALÝM HOSPODÁŘSTVÍM). LESNÍ POROSTY BYLY STÁLE PŮVODNÍ. V PRŮBĚHU 30. LETÉ VÁLKY BYLY LESY VESMĚS VYKÁCENY A SAMOTNÁ OBNOVA NASTALA AŽ KONCEM 18. STOLETÍ. DNES PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OBORA HVĚZDA O ROZLOZE BEZMÁLA 80 HEKTARŮ. V OBOŘE NAJDEME SOCHY: JANA ROHÁČE Z DUBÉ (ALOIS SOPR 1960) A HUSITSKOU ŽENU (JAN JIŘÍKOVSKÝ 1960).

 

JIŽNĚ OD KRÁLOVSKÉ OBORY BYL V LETECH 1704 – 1730 NA MÍSTĚ ZPUSTLÉHO KLÁŠTERA POSTAVEN KOSTEL PANNY MARII VÍTĚZNÉ S KONVENTEM DLE PLÁNŮ VYCHÁZEJÍCÍ Z DÍLNY JANA BLAŽEJE SANTINIHO. JIŽNÍ PORTÁL JE DÍLEM KILIÁNA IGNÁCE DIENTZENHOFERA. PŮVODNĚ ZDE BYLA MALÁ KAPLE SV. VÁCLAVA S KOSTNICÍ Z R. 1622. V R. 1628 ZALOŽEN MENŠÍ KLÁŠTER SERVITŮ S KOSTELEM. OD 18. STOLETÍ SE JEDNÁ PRO TVRDÉ KATOLÍKY O POUTNÍ MÍSTO. V ROCE 2007 ZDE BYL ZŘÍZEN ŽENSKÝ KLÁŠTER BENEDIKTINEK (ROKU 973 MLADA PŘEMYSLOVNA ZALOŽILA PRVNÍ ŽENSKÝ KLÁŠTER V ČECHÁCH PŘI KOSTELE SV. JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ).

 

NA NEJVYŠŠÍM NÁVRŠÍ BÍLÉ HORY (381 m n. m.) BYLA ROKU 1920 VYBUDOVÁNA KAMENNÁ PAMĚTNÍ MOHYLA, PŘIPOMÍNAJÍCÍ TRAGICKOU A OSUDOVOU BITVU. TA SE ODEHRÁLA V NEDĚLI 8. LISTOPADU ROKU 1620, MEZI PROTESTANSKÝMI ČESKÝMI STAVY A KATOLICKOU CÍSAŘSKOU ARMÁDOU. DODNES SE VEDOU MEZI LIDEM I MEZI PROFESIONÁLNÍMI HISTORIKY VÁŠNIVÉ DEBATY O PŮVODU, VZNIKU, DŮSLEDKU A DALŠÍHO VÝVOJE. ČESKÝ KRÁL FRIDRICH FALCKÝ, KTERÝ VŠAK NEBYL BITVĚ PŘÍTOMEN PROHRÁL A ZBABĚLE OPUSTIL PRAHU, DE FACTO ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. JE TŘEBA ŘÍCI, ŽE ZA VŠÍM STOJÍ NÁBOŽENSKÉ PŘESVĚDČENÍ, OSOBNÍ VÍRA JEDNOTLIVCŮ, A ZEJMÉNA IDEOVÝ ROZKOL TEHDEJŠÍ CÍRKVE. TEN BOHUŽEL TRVÁ DODNES. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ TATO BITVA ROZŽEHLA PLAMEN CELOEVROPSKÉ 30. LETÉ VÁLKY. VÁLKY, KTEROU LIDSTVO DOSUD NEPOZNALO A EVROPU POZNAMENALO NA DALŠÍCH BEZMÁLA 200 LET.

 

SAMOTNÁ BITVA, PŘESNĚJI HLAVNÍ VOJENSKÝ STŘET TRVAL HODINU A PŮL. POČETNĚJŠÍ BYLI KATOLÍCI (cca 30 – 35. 000), MĚLI DVĚ CELISTVÉ ARMÁDY, CÍSAŘSKOU A KATOLICKOU LIGU. PROTESTANTŮ BYLO VE ZBROJI cca 15.000. DALŠÍM PROBLÉMEM PROTESTANTŮ BYLA DEZERCE (ÚTĚK) cca 5.000 NAJATÝCH CIZÍCH ŽOLDNÉŘŮ. POČET PADLÝCH A RANĚNÝCH BYL cca 1.000 KONTRA cca 4.000 VOJÁKŮ V NEPROSPĚCH PORAŽENÝCH PROTESTANTŮ. JEŠTĚ JE TŘEBA ZMÍNIT ŠPATNOU DISCIPLÍNU, KOORDINACI A INFORMAČNÍ SPOJENÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVOVSKÝMI PLUKY.   

 

PO PŘÍJEZDU DO PRAHY JSME VYSTOUPILI NA SMÍCHOVĚ A JELI METREM DO STANICE PETŘINY. ODTUD PĚŠKY KOLEM BÍLÉ HORY. PRVNÍ ČÁST BYLA VĚNOVÁNA KRÁLOVSKÉ OBOŘE S LETOHRÁDKEM, PROSTŘEDNÍ ČÁST VYPLNILA NÁVŠTEVA VOLNÉHO PROSTRANSTVÍ AREÁLU KLÁŠTERA NA BÍLÉ HOŘE, VČETNĚ PROHLÍDKY OTEVŘENÉHO KOSTELA P. MARIE A TŘETÍ ČÁST BYLA VĚNOVÁNA BITVĚ A ZAMYŠLENÍ U MOHYLI. DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM BYL VLAKOVÝ RYCHLÍK BEROUNKA. POČET ÚČASTNÍKŮ BYL 10. NEDĚLE 17. LEDNA 2021.