Jdi na obsah Jdi na menu
 


PASOV

5. 12. 2022

PASOV – „Advent na Dunaji“

PASOV - PASSAU – MĚSTO NA SOUTOKU ŘEKY INN DUNAJEM. NAPROTI JEŠTĚ DO DUNAJE OD SEVERU ZE ŠUMAVY VTÉKÁ ŘEKA ILZ. MĚSTO LEŽÍ TĚSNĚ U HRANIC S RAKOUSKEM A MÁ V SOUČASNOSTI cca 50.000 OBYVATEL. NA VYVÝŠENNÉM POLOOSTROVĚ BYLO KOLEM ZAČÁTKU NAŠEHO LETOPOČTU ZNÁMÉ KELTSKÉ SÍDLIŠTĚ KELTSKÝCH BÓJŮ. PO NICH V I. STOLETÍ ZDE ŘÍMANÉ VYBUDOVALI HRANIČNÍ PEVNOST CASTRA BATAVIA. JIŽNĚ PŘES ŘEKU INN BYLA VYBUDOVÁNA JEŠTĚ JEDNA PEVNOST CASTELLUM BOIOTRO. OBĚ PEVNOSTI BYLY SOUČÁSTÍ SEVERNÍ OPEVNĚNÉ ŘÍMSKÉ HRANICE TZV. LIMES ROMANUS. PO ROZDĚLENÍ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE ŘÍMANÉ MÍSTO OPUSTILI A BĚHEM 6. STOLETÍ SE TADY POSTUPNĚ USÍDLIL KMEN BAVORŮ A VYBUDOVAL SI TU VÉVODSKÝ DVOREC. V ROCE 739 BYLO ZALOŽENO BISKUPSTVÍ. PRÁVĚ ZDE, DLE LEGENDY, MOJMÍROVCI, VLÁDCI VELKÉ MORAVY, ROKU 831 PŘIJALI KŘESŤANSKOU VÍRU.  BISKUPSTVÍ POSTUPNĚ BOHATLO A ROKU 999 SE STALO SVĚTSKÝM MAJITELEM CELÉHO MĚSTA. PŘIDÁVALO K MĚSTU VELKÉ ÚZEMNÍ ZISKY, HLAVNĚ SMĚREM K ČESKÉMU KNÍŽECTVÍ. DLE ROZHODNUTÍ CÍSAŘE FRIDRICHA I. BARBOROSSY ZAČLENIT K BISKUPSTVÍ BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ NIEDERNBURG (1161).

PASOVSKÉ BISKUPSTVÍ SE STALO OD R. 1212 SAMOSTATNÝM ŘÍŠSKÝM KNÍŽECTVÍM. VYSTAVĚLO NOVÝ OBRANNÝ HRAD VESTE OBERHAUS (1219) A PŘI VODĚ VESTE NIEDERHAUS. DÁLE BOHATLO NA VÝHODNÉ POLOZE PRASTARÉ DUNAJSKÉ VODNÍ CESTĚ A TAKÉ NA KŘÍŽOVATCE KUPECKÝCH CEST VE SMĚRU JIH – SEVER. Z ALP BYLA PŘIVÁŽENA SŮL, KTERÁ BYLA TADY PŘEROZDĚLENA A TZV. ZLATOU STEZKOU BYLA DOPRAVOVÁNA DO ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ A DÁLE NA SEVER. ZLATÁ STEZKA SE ROZDĚLOVALA NA TŘI TRASY, DO KAŠPERSKÝCH HOR, VIMPERKU A PRACHATIC. PRVNÍ MOST BYL DŘEVĚNÝ (1133 PŘES INN), DRUHÝ KAMENNÝ (1278 PŘES DUNAJ), V PASOVĚ BYLA R. 1552 UZAVŘENA DOHODA MEZI KATOLICKÝM CÍSAŘEM KARLEM V. A PROTESTANSKÝM KURFIŘTEM MOŘICEM SASKÝM O NÁBOŽENSKÉ VÍŘE. DOHODA PŘEDCHÁZELA TZV. AUGSBURGSKÉMU MÍRU (1555). MĚSTO PO 30-TI LETÉ VÁLCE DÁLE TRPĚLO. MOROVÁ EPIDEMIE (1650) A POŽÁRY (1662 + 1680). OD 17. STOLETÍ SE MĚSTO VE VELKÉM STYLU BAROKNĚ PŘESTAVOVALO. NAPŘÍKLAD DÓM SVATÉHO ŠTĚPÁNA ČI NOVÁ BISKUPSKÁ REZIDENCE. V ROCE 1676 ZDE MĚL SVATKU CÍSAŘ LEOPOLD I. S ELEONOROU FALCKO NEUBURGSKOU. R. 1683 TADY POBÝVAL S CELÝM DVOREM, NEBOŤ PŘED VÍDNÍ LEŽELA TURECKÁ VOJSKA. ROKU 1789 BYLA ZALOŽENA MANUFAKTURA NA VÝROBU PORCELÁNU. MĚŠŤANSTVO ZAČALO OPĚT BOHATNOUT, MÍT VLIV NA MĚSTSKÉ ROZHODOVÁNÍ. VÝSLEDKEM BYL ROK 1803, KDY BYLO BISKUPSTVÍ SEKULARIZOVÁNO (ODNÁBOŽENŠTĚNO) A CELÉ PASOVSKO POLITICKY PŘIPOJENO K BAVORSKÉMU KRÁLOVSTVÍ. V SOUČASNOSTI JE PASOV UNIVERSITNÍM MĚSTEM (1966) A OBLÍBENÝM VÝLETNÍM TURISTICKÝM MÍSTEM.   

 

PO PŘÍJEZDU DO MĚSTA (PŘEDTÍM BYLA JEŠTĚ ZASTÁVKA V AICHE NA BLEŠÁKU) BYLO PRVNÍ ZASTAVENÍ NA NÁKUPY V NORMĚ. DALŠÍ ZASTAVENÍ BYLO NAHOŘE U HRADU. NA VYHLÍDCE JSME SE SEZNÁMILI S HISTORIÍ MĚSTA. TŘETÍ ZASTAVENÍ BYLO NA NÁBŘEŽÍ A ODTUD JSME VYKONALI VENKOVNÍ PROHLÍDKU MĚSTA, VČETNĚ INTERIÉRU CHRÁMU SV. ŠTĚPÁNA. POTOM NÁSLEDOVAL, AŽ DO VEČERA, OSOBNÍ ROZCHOD PO VÁNOČNÍM TRHU. VŠICHNI SI TO NÁRAMNĚ UŽILI. POČASÍ – PO MLZE JASNÉ, cca 1°C. POČET ÚČASTNÍKŮ: 38. SOBOTA 3. PROSINCE 2022.