Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOST, TROSKY, KACANOVY, TURNOV, ROVENSKO, JIČÍN, PRACHOV

8. 6. 2022

KOST, SOBOTKA, TROSKY, TURNOV, ROVENSKO, JIČÍN – „Český ráj - zemský ráj to na pohled“

 

BRADA – ZŘÍCENINA HRADU Z ROKU 1258. STAVEBNÍKEM BYL NAČERAT HRONOVEC. JIŽ PŘED ROKEM 1500 JE UVÁDĚN JAKO PUSTÝ. V R. 1866 PŘI RAKOUSKO PRUSKÉ VÁLCE TADY BYL OPĚRNÝ BOD RAKOUSKÉ ARMÁDY CHRÁNÍCÍ MĚSTO JIČÍN. V DEN BITVY BYL SVÁTEK SV. PETRA A SV. PAVLA, PROTO JSOU ZDE JEJICH SOCHY UMÍSTĚNY. ZŘÍCENINA BYLA VÁŽNĚ POŠKOZENA ZDEJŠÍM KAMENOLOMEM. NEDALEKO RUMCAJSOVA JESKYNĚ.

KOST – GOTICKÝ HRAD U OBCE PODKOST. ZALOŽENÝ V POLOVINĚ 14. STOLETÍ (PŘED ROKEM 1349) BENEŠEM MLADŠÍM Z VARTEMBERKA. DOSTAVĚN V PRŮBĚHU 15 LET. V TÉTO KLIDNÉ DOBĚ ZA VLÁDY CÍSAŘE KARLA IV. BYL HRAD SITUOVÁN NE NA KOPCI, ALE V ÚDOLÍ, KDE NEBYL VIDĚT A OBEHNÁN TŘEMI RYBNÍKY. OBYTNÁ VĚŽ MÁ LICHOBĚŽNÍKOVÝ PŮDORYS. BYL POSTAVEN KVALITNĚ, TAKŽE ODOLAL OBLEŽENÍ JANA ŽIŽKY. Z DALŠÍCH MAJITELŮ BYLI NAPŘ. ČERNÍNOVÉ (1637 – 1738) A DAL BORGO NETOLIČTÍ (1868 – 1948). TI V ROCE 1992 HRAD RESTITUOVALI (KINŠTÍ DAL BORGO). HRAD KOST JE JEDNÍM Z NEJZACHOVALEJŠÍCH VRCHOLNĚ GOTICKÝCH HRADŮ V ČECHÁCH

SOBOTKA – MĚSTEČKO 13 km ZÁPADNĚ OD JIČÍNA. PRVNĚ ZMIŇOVÁNO R. 1287. FARNÍ KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY (1590 – 96). ZA MĚSTEM LOVECKÝ ZÁMEČEK HUMPRECHT. BYL POSTAVEN DLE PLÁNŮ CARLA LURAGA V LETECH 1666 – 68 PRO HRABĚTE HUMPRECHTA JANA ČERNÍNA Z CHUDENIC. VĚŽ MÁ 27 MÍSTNOSTÍ. 

TROSKYIKONICKÁ DOMINANTA CELÉHO ČESKÉHO RÁJE V KATASTRU OBCE TROSKOVICE. DNEŠNÍ ZŘÍCENINA HRADU, KTERÝ BYL VYBUDOVÁN KONCEM 14. STOLETÍ, (1396 ČENĚK Z VARTEMBERKA), MEZI DVĚMA ČEDIČOVÝMI SOPOUCHY. VYŠŠÍ SE NAZÝVÁ PANNA (57 m), NIŽŠÍ SE ZVE BABA (47 m). TAKÉ JAKO KOST TROSKY ODOLALY OBLÉHÁNÍ HUSITSKÝCH VOJSK. PRVNĚ BYL HRAD DOBYT R. 1469 KRÁLEM JIŘÍM Z PODĚBRAD. NÁSLEDNĚ NEODOLAL JAK ŠVÉDSKÝM, TAK RAKOUSKÝM VOJSKŮM V PRŮBĚHU 30-TI LETÉ VÁLKY. OD TÉ DOBY PUSTL. V DOBĚ ROMANTISMU SE DĚLALY ČÁSTEČNÉ ÚPRAVY (JAN A ALOIS LEXOVI Z AEHRENTALU). OD R. 1925 V MAJETKU ČSL. STÁTU.

KACANOVY – OBEC cca 3 km JIŽNĚ OD TURNOVA. NEDALEKO VÝCHODNÍM SMĚREM STOJÍ KOPICŮV STATEK (BÝVALÁ JIROŠOVA RYCHTA Z R. 1787). NEDALEKO V ROKLI NAJDEME MNOHO SKALNÍCH RELIÉFŮ, KTERÉ V LETECH 1940 – 78 VYTESAL VOJTĚCH KOPIC.

TURNOV – MĚSTO V ÚDOLÍ ŘEKY JIZERY, KTERÁ VYTVÁŘÍ DVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI. PŘI ŘECE DOŠLO K OSÍDLENÍ ZDEJŠÍHO KRAJE JIŽ V DOBĚ NEOLITU (cca 5.000 LET PŘED KRISTEM). POZDĚJI VZNIKLA STARÁ OBCHODNÍ STEZKA VEDOUCÍ Z PRAHY DO SLEZKA. PRVNÍ ZMÍNKA O ZALOŽENÍ MĚSTA JE SPOJENA S RODEM MARKVARTICŮ (K R. 1272). K MĚSTU TURNOVU JE SMĚŘOVÁN PRVNÍ PÍSEMNÝ ZÁZNAM V CELÉM ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ O PERNÍKÁŘSTVÍ (K R. 1335). OD 2. POLOVINY 17. STOLETÍ SE ZDE V MALÝCH DÍLNÁCH ZAČALY BROUSIT ZDEJŠÍ DRAHÉ KAMENY A POLODRAHOKAMENY. V 19. STOLETÍ ZDE SÍDLILO NĚKOLIK VĚTŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. VZNIK PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY (1869) A ODBORNÉ ŠKOLY PRO BROUŠENÍ A RYTÍ (1884). NAVAZUJE I SKLÁŘSTVÍ. HLAVNÍMI PAMÁTKAMI MĚSTA JE FARNÍ KOSTEL SV. MIKULÁŠE (PŮV. GOTICKÝ, DNES BAROKNÍ), DÁLE NOVOGOTICKÁ BASILIKA NAROZENÍ P. MARIE (1825 – 53) NA MÍSTĚ STARÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA. NA NÁMĚSTÍ KOSTEL SV. FRANTIŠKA (1651-55), DNEŠNÍ EMPÍROVÁ PODOBA (1822-24) S NOVOROMÁNSKOU ZVONICÍ (1842). DÁLE NOVORENESANČNÍ SPOŘITELNA (1906) A POZDNĚ GOTICKÁ A NOVORENESANČNÍ RADNICE (1527, 1894). VE MĚSTĚ MUZEUM ČESKÉHO RÁJE A PODNIK GRANÁT (VZNIKL R. 1953).

KOZÁKOV – NEJVYŠŠÍ HORA KOZÁKOVSKÉHO HŘBETU A ČESKÉHO RÁJE (744 m n. m.). HORA BYLA JIŽ OD PRAVĚKU VYHLEDÁVANÁ PRO BOHATÉ NÁLEZY DRAHÝCH KAMENŮ, ZEJMÉNA ACHÁTŮ, JASPISŮ ČI AMETYSTŮ. NA VRCHOLU RIEGROVA CHATA (KČT – 1928) A ROZHLEDNA (1995, 48 m). OD R. 1985 HORA CHRÁNĚNA STATUSEM PŘÍRODNÍ PAMÁTKA.

ROVENSKO – MĚSTEČKO ZMIŇOVANÉ ROKU 1374, PŮVODNĚ JAKO VES TÝN (1 km SEVERNĚ). OD KONCE 15. STOLETÍ MÍSTNÍ LIDÉ TĚŽILI ŽELEZNOU RUDU, NÁSLEDNĚ OD 17. STOLETÍ SE ŽIVILI COBY BRUSIČI ČESKÝCH GRANÁTŮ. ZDEJŠÍ DOMINANTOU JE KOSTEL SV. VÁCLAVA Z KONCE 14. STOLETÍ S RODOVOU HROBKOU SMIŘICKÝCH. NAPROTI STOJÍ UNIKÁTNÍ DŘEVĚNÁ ZVONICE (1630) S OBRÁCENÝMI REBELANTSKÝMI ZVONY (TZV. HUSITSKÝ ZPŮSOB). JSOU ROZHOUPÁVÁNY LIDSKÝM ŠLAPÁNÍM. JEDNÁ SE O PAMÁTKU NA SELSKÉ POVSTÁNÍ PROTI ROBOTNÍM POVINNOSTEM A NÁBOŽENSKÉMU ÚTLAKU. UVNITŘ TŘI ZVONY (JIŘÍ, JAN, VÁCLAV), KTERÉ NIKDY NEBYLY ZREKVÍROVÁNY. NA NÁMĚSTÍ NOVORENESANČNÍ RADNICE (1904) S MUZEJNÍ EXPOZICÍ.

JIČÍN – MĚSTO NA ŘECE CIDLINĚ, PRVNĚ ZMIŇOVANÉ R. 1293 JAKO KRÁLOVSKÉ ZBOŽÍ. ROKU 1302 BYLO POVÝŠENO NA KRÁLOVSKÉ MĚSTO. ROKU 1337 KRÁL JAN LUCEMBURSKÝ MĚSTO PRODAL VARTEMBERKŮM. V DOBĚ RENESANCE ZDE VLÁDLI TRČKOVÉ Z LÍPY A SMIŘIČTÍ ZE SMIŘIC. PO BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE SI JIČÍN VYBRAL ALBRECHT Z VALDŠTEJNA JAKO HLAVNÍ MĚSTO FRÝDLANTSKÉHO VÉVODSTVÍ. PO SKONČENÍ 30-LETÉ VÁLKY BYLO MĚSTO V HLUBOKÉ DESTRUKCI SPRAVOVÁNO HABSBURSKOU MONARCHIÍ. NA NÁMĚSTÍ PŮVODNĚ RENESANČNÍ TVRZ, POTÉ ZÁMEK. TĚŽKÉ POŠKOZENÍ PO VÝBUCHU STŘELNÉHO PRACHU (1620). NOVÝ RANĚ BAROKNÍ (1625-30 ANDREA SPEZZA). V LÉTĚ 1813 SETKÁNÍ CÍSAŘE FRANTIŠKA I. S VYSLANCI CARA ALEXANDRA I. A KRÁLE FRIDRICHA VILÉMA III.). DNES V ZÁMKU mj. MĚSTSKÉ MUZEUM. VEDLE ZÁMKU KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO. GOTICKÝ FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA (ZA JESUITŮ SV. IGNÁCE) S PŘILEHLOU JEZUITSKOU KOLEJÍ. NA NÁMĚSTÍ HODNOTNÉ DOMY S PODLOUBÍMI A KORUNOVAČNÍ KAŠNOU. VŠE SE STATUTEM MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE. MEZI MĚSTSKOU VALDICKOU BRÁNOU (1568, 52 m) A VALDŠTEJNSKÝM LETOHRÁDKEM „LÓDŽIÍ“ BYLA NA PŘÁNÍ VALDŠTEJNA R. 1631 ZALOŽENA LIPOVÁ ALEJ (1825 m, PŮV 1152 STROMŮ, DNES 986 ks). OD R. 1991 SE ZDE KAŽDOROČNĚ UVÁDÍ FESTIVAL: JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY. Z JIČÍNA POCHÁZELA MATKA SPISOVATELE VÁCLAVA (CAFOURKA) ČTVRTKA (4. 4. 1911 – 6. 11. 1976). JEHO POHÁDKY O LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI VÝTVARNĚ ZTVÁRNIL RADEK PILAŘ (1931 – 1993).

VALDICE – OBEC 2 km SEVERNĚ U JIČÍNA. ZALOŽENA ROKU 1627 JAKO HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ KURTUZIÁNSKÉHO KLÁŠTERA SV. BRUNA, ZVANÉHO „KARTOUZY“. TEN BYL ZALOŽEN PŘÍMO ALBRECHTEM Z VALDŠTEJNA JAKO ZAKONČENÁ KONCEPCE MĚSTA JIČÍNA, SVÉHO SÍDELNÍHO MĚSTA FRÝDLANTSKÉHO VÉVODSTVÍ. JEDNÁ SE O ŠPIČKOVÉ RANÉ ITALSKÉ BAROKO. HLAVNÍ STAVBA PROBÍHALA V LETECH 1630 – 1655. V DOBĚ VÁLEČNÉ VĚC NEVÍDANÁ. UVNITŘ KLÁŠTERA SE NALÉZÁ BASILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A PRVOTNÍ HROB (KAMENNÉ MAUZOLEUM) GENERALISIMA VALDŠTEJNA. KLÁŠTER R. 1782 CÍSAŘEM JOSEFEM II. ZRUŠEN. V LETECH 1855-56 BYL AREÁL PŘEBUDOVÁN NA CÍSAŘSKOU STÁTNÍ VĚZNICI (NAPŘ. VÁCLAV BABINSKÝ). NECHVALNÁ A TRAGICKÁ HISTORIE V DOBĚ SOCIALISMU 50-TÝCH LET 20. STOLETÍ (NAPŘ. GEN. BOHUMIL BOČEK). OBJEKT JE DODNES STÁLE VYUŽÍVÁN JAKO VĚZNICE (NAPŘ. JIŘÍ KÁJÍNEK). 

 PRACHOV – OBEC cca 3 km ZÁPADNĚ OD JIČÍNA. V OKOLÍ SE NALÉZÁ VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ PRACHOVSKÉ SKÁLY (PÍSNIČKA IVANA MLÁDKA Z R. 1977), KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ CHKO ČESKÝ RÁJ. JEDNÁ SE, O TZV. SKALNÍ MĚSTO S NÁHORNÍMI PLOŠINAMI A VYHLÍDKOVÝMI MÍSTY (NAPŘ. ŠLIKOVA, VŠETEČKOVA, HLAHOLSKÁ, KŘÍŽKOVSKÉHO). ZAJÍMAVOSTÍ JE PUKLINOVÁ JESKYNĚ BRATRSKÁ MODLITEBNA. 

 

PO PŘÍJEZDU DO OSADY BRADA, JSME PROŠLI OKRUH OKOLO RUMCAJSOVY JESKYNI A VYHLÍDKY NA VRCHOLU U KŘÍŽE. NÁSLEDOVAL PŘEJEZD DO OBCE PODKOST A PROHLÍDKA HRADU (KASTELÁN LUKÁŠ KLEČAL). VÝBORNÝ VÝKLAD NÁM POSKYTLA KAROLÍNA BARTOŇOVÁ. VYNIKAJÍCÍ LIDSKÉ JEDNÁNÍ MLADÉ OBSLUHY U POKLADNY PŘI HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO MOBILNÍHO TELEFONU. VELMI NÁS TO POTĚŠILO A DĚKUJEME. V POLEDNE JSME JELI DO SOBOTKY NA OBĚD DO RESTAURACE „NA SYROVANDĚ“ (PROVOZNÍ KATEŘINA RYSOVÁ). MENU: HOVĚZÍ VÝVAR, SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ S KNEDLÍKEM. JÍDLO VÝBORNÉ, CHUTNÉ A OBSLUHA OCHOTNÁ. DĚKUJEME A VŘELE DOPORUČUJEME. ODPOLEDNE JSME PŘIJELI NA PARKOVIŠTĚ POD TROSKY, VYŠLI KOPEC A PROHLÉDLI SI ZŘÍCENINU HRADU, VČETNĚ VÝHLEDŮ Z VRCHOLU BABY. DALŠÍ AUTOBUSOVÝ PŘESUN BYL DO OBCE KACANOVY A PROCHÁZKA KE KOPICOVU STATKU. V JEHO BLÍZSKÉM OKOLÍ JSME SE POKOCHALI NÁRODNÍMI SKALNÍMI RELIÉFY. POTOM UŽ JSME JELI DO LIBERCE, KDE JSME SE UBYTOVALI V HOTELU VALDŠTEJN. BYLI JSME ZDE PŘED DVĚMA ROKY A KVALITA OPĚT NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI. KVITUJEME HLAVNĚ ČISTOTU A OCHOTNÉ JEDNÁNÍ NA RECEPCI. VŘELE DOPORUČUJEME. VEČEŘI JSME MĚLI V NEDALEKÉ RESTAURACI „U NÁMOŘNÍKA“ (MARTIN DUBSKÝ). MĚLI JSME VYNIKAJÍCÍ KUŘECÍ SMĚS S RÝŽÍ A OVOCNÝ ZMRZLINOVÝ POHÁR. VŘELE DĚKUJEME ZA OCHOTNOU OBSLUHU A DOPORUČUJEME. ZÁROVEŇ JSME TADY MĚLI SPOLEČENSKÝ VEČER S HUDBOU A TANCEM. VÝBORNĚ HRÁLA A ZPÍVALA MARTINA ŠÍBOVÁ. MĚLI JSME JI UŽ PODRUHÉ A OPĚT SUPER.

 

V NEDĚLI RÁNO BYLA V HOTELU SNÍDANĚ FORMOU BUFETU. VEŠKERÉ JÍDLO A PITÍ BYLO ČERSTVÉ, CHUTNÉ A V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. VYJADŘUJEME ZA VŠE 100% SPOKOJENOST. SERIOZNÍ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ PROBÍHALO S JANEM HARTMANEM. PRVNÍ ZASTAVENÍ BYLO V TURNOVĚ, KDE JSME SI PROHLÉDLI NÁMĚSTÍ A BASILIKU. ZDE DOŠLO K MILÉMU, VLÍDNÉMU A PŘÁTELSKÉMU SETKÁNÍ S MÍSTNÍM DĚKANEM VÁCLAVEM VLASÁKEM. DALŠÍ MÍSTO, KDE JSME SE PLÁNOVANĚ ZASTAVILI, BYL MUZEJNÍ OBCHŮDEK. MNOZÍ Z NÁS VYUŽILI MOŽNOST KOUPIT SUVENÝR NEBO NĚJAKÝ DÁREK. OBSLUHA VELMI OCHOTNÁ (ADAM JÍRA, MILENA TAUCHMANOVÁ), DĚKUJEME. DÁLE JSME JELI NA VRCHOL KOZÁKOVA, POKOCHAT SE VÝHLEDEM A V POLEDNE JSME PŘIJELI DO ROVENSKA K UNIKÁTNÍ ZVONICI. PŘÍMÁ UKÁZKA ZVONĚNÍ BYLA FASCINUJÍCÍ. DOPROVODNÝ VÝKLAD POSKYTLA STAROSTKA ROVENSKA JIŘINA BLÁHOVÁ. DĚKUJEME ZA MILÉ A LIDSKÉ PŘIVÍTÁNÍ A PŘEJEME MÍSTNÍM ZVONÍKŮM HODNĚ ZDARU V UDRŽOVÁNÍ TÉTO TRADICE. ODPOLEDNE JSME ZAČALI V JIČÍNĚ PROHLÍDKOU MUZEA. TADY SE NÁM ÚŽASNĚ VĚNOVALA JANA KOŘÍNKOVÁ. MOC A MOC DĚKUJEME. OBĚD BYL V RESTAURACI „DIVÁ BÁRA“ (VLADIMÍR A BARBORA KOVAŘÍKOVI). MENU: HOVĚZÍ VÝVAR A MORAVSKÝ VRABEC SE ZELÍM. I TADY JÍDLO VELMI CHUTNÉ A MLADÁ OBSLUHA VELMI ÚSLUŽNÁ. DĚKUJEME A VŘELE DOPORUČUJEME. PO POZDNÍM OBĚDĚ NÁSLEDOVALA ODDECHOVÁ PROCHÁZKA PO NÁMĚSTÍ A ZÁMECKÉ ZAHRADĚ. POSLEDNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTAVENÍ BYLO V PODVEČER V PRACHOVSKÝCH SKÁLÁCH. TADY BYLY INDIVIDUÁLNÍ ČI SKUPINKOVÉ VÝŠLAPY NA VYHLÍDKY NA STŘED SKALNÍHO MĚSTA. DENNÍ PROGRAM BYL ZAVRŠEN ZÁVĚREČNÝM POSEZENÍM A NÁPOJOVÝM OBČERSTVENÍM VE ZDEJŠÍ TURISTICKÉ CHATĚ. POČASÍ: SOBOTA – POLOJASNO, OBLAČNO, cca 20° C. NEDĚLE: JASNO, SLUNEČNO, cca 25°C. POČET ÚČASTNÍKŮ: 50. SOBOTA + NEDĚLE 3. + 5. ČERVNA 2022.