Jdi na obsah Jdi na menu
 


křížek u Bolešin

23. 4. 2015

        Občanský spolek Přátelé české historie, z. s.             Klatovy 9. dubna 2015

        Vančurova ul. čp. 46/I

        Klatovy

pro:

        Zastupitelstvo obce Bolešiny

        Obecní úřad

        Bolešiny

 

ve věci:

                                Žádost o umístění křížku

 

                     Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce,

 

       Náš občanský spolek „Přátelé české historie“ v Klatovech v rámci svých dobrovolných aktivit, podporující osvětu a propagaci historie a památek, v letošním roce na vlastní finanční náklady zrestauroval křížek z konce 19. století a chce ho vrátit zpět do krajiny.

 

Tímto, žádáme zastupitelstvo obce Bolešiny o vyjádření souhlasného stanoviska k umístění této drobné památky na parcelu č. 2035/4, která je v majetku obce Bolešiny a nachází se v katastru obce Bolešiny.

 

Místo instalace se nachází u křižovatky cest z Činovce do Obytců (směr západ – východ) a z Bolešin do Kydlin (směr sever – jih). Místo určení je mezi stromy nedaleko telefonního stožáru. Viz obrázek č. 1.

 

Popis křížku. Klasické provedení stejné jako u dalších podobných. Křížek má ze 2/3 kompaktní žulové tělo a nahoře je litinový kříž s Kristem. Viz obrázek č. 2.

 

Na této historické cestě byl jako rozcestník v 19. století téže umístěný křížek, ala v době socialismu byl odstraněn. Kdy a jak se neví. Viz obrázek č. 3.

 

Křížek nepochází z katastru Bolešiny, pochází z katastru zaniklé obce na Šumavě a v současné době je ve vlastnictví pana Miloslava Trefance z Čínova u Klatov.

 

                                             Odůvodnění:

 

Náš spolek má velmi dobré vztahy k obci Bolešiny a pochopitelně k lidem zde bydlícím. Někteří z nich jsou členy našeho občanského spolku. Z tohoto důvodu, bychom rádi umístili historický křížek na území obce a bezplatně ho předaly do majetku obce. Veškeré finanční náklady spojené s restaurováním, převozem a umístěním budou hrazeny v naší režii.

 

Cílem této akce „Záchrany drobných památek“ je připomenutí tradic a práce našich předků a zkrášlení naší české pošumavské krajiny.

 

Děkujeme za Vaší podporu v následném rozhodování.

 

Za Přátelé české historie                                                      Ivan Rubáš