Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 návrhů zastupitelstvu

23. 4. 2015

        Občanský spolek Přátelé české historie, z. s.               Klatovy 12. dubna 2015

        Vančurova ul. čp. 46/I

        Klatovy

pro:

        Zastupitelstvo Města Klatovy

        náměstí Míru čp. 62/I

        Klatovy

 

ve věci:

   Návrhy občanů města na zlepšení kulturně historického veřejného prostoru

 

                        Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města,

 

       Náš občanský spolek Přátelé české historie v Klatovech, na základě veřejných podnětů občanů města a okolí, podává zastupitelstvu města několik návrhů k realizaci v tomto roce, popřípadě v příštím roce 2016.

 

1) V rámci oslav 330. výročí klatovského zázraku, instalovat do prázdných nik kaple „Zjevení Panny Marie“ repliky původních soch P. Marie s Ježíškem a sv. Jana Nepomuckého.

 

2) V rámci téhož výročí obnovit znak Jana Bedřicha z Valdštejna nad vchodem bývalého Arcibiskupského domu ve Václavské ulici čp. 8/I., který tam byl ještě v 80. letech 20. století.

 

3) V rámci hodnotné rekonstrukce arciděkanského kostela „Navštívení Panny Marie“, zrestaurovat barokní sochu sv. Františka z Pauli, která je v havarijním stavu a vyjmout žulový podstavec s tajemným nápisem z kamenného „přílepku“ jižní strany kostela. Toto provizorium je cirka od r. 1927 a neslučuje se s původním místem. Nové vhodné místo by bylo u vchodu do nově zpřístupněné krypty.

 

4) V rámci budoucí obnovy lesoparku „Křesťanský (ovský) vrch“ ihned zprůchodnit křížovou cestu. V další etapě obnovit poslední 14. zastavení, zakonzervovat základy kaple „Umučení Páně“, narovnat a upravit schodišťové stupně a obnovit vytesané nápisy dárců na jednotlivých schodech z let okolo r. 1902 -05.

 

5) V rámci probíhající obnovy Mercandinových sadů (velký městský park), znovu instalovat repliku původní bronzové pamětní desky z r. 1934 umístěnou na kolonádě, připomínající historii parku.

 

6) Obnovit původní název „Husovo náměstí“ (náměstí M. Jana Husa) z r. 1903 v prostoru bývalé historické zástavby, tj. od domu čp. 56/III. až k čp. 111/III. a protější čp. 180/III. až čp. 51/III. Na jaře r. 1990 se obnovil název ulice Nádražní (ze Švermovy ul.), ale Husovo nám. se právně neobnovilo.

 

7) Pod hlavičkou Města Klatovy a MěKS připravit a zrealizovat důstojnou vzpomínkovou akci pro všechny věkové skupiny, včetně dětí a mládeže, k uctění nejvýznamnějšího výročí v letošním roce tj. 600 let od upálení M. Jana Husa. Vhodné místo konání na centrální ploše Sadů M. Jana Husa (Na Vodojemu).

 

8) Připravit se na turistickou sezónu a osadit odpadkové koše, kde je větší koncentrace lidí. Například na celé „pěší zóně“, kde projdou denně stovky lidí, najdeme jen 1 (jeden) !!! koš (u divadla).

 

9) Nechat zhotovit zasklený velkoplošný (2 x 3 m) trojrozměrný model historického centra města a umístit ho do veřejně přístupného mázhausu (vestibulu) radnice, tak jako např. v Plzni a v jiných městech.

 

10) Ke 100. výročí konce 1. světové války (2018) obnovit v Klatovech pomník 314. padlým Klatovanům. Šlo by o repliku původního Glosova z r. 1922, (nebo o jiný originál), pochopitelně na jiném než původním místě.

 

Děkujeme za Vaší kladnou iniciativu v následném rozhodování a za  podporu našich návrhů.

 

 

Za Přátelé české historie                                                      Ivan Rubáš         

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dle razítka z podatelny MÚ byl náš dopis podán 14. dubna 2015. Za 10 dní (dnes je 4. srpna 2015) to budou 4 měsíce co uplynuly od našeho oficiálního podání a bohužel odpověď žádná. Od nového vedení města docela odvážná hra. Jediná odpověď je dle našeho informačního zdroje z jednání Rady města neoficiální, která říká: "Proč bychom s nimi (s tou...) měli jednat, když my máme svoje věci (projekty)."

 

Občanský spolek Přátelé české historie z. s.                   Klatovy 25. srpna 2015  Vančurova ul. čp. 46/I, Klatovy

pro:

Zastupitelstvo Města Klatovy

náměstí Míru čp. 62/I, Klatovy

ve věci:

  Návrhy občanů města na zlepšení kulturně historického veřejného prostoru

 

                        Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města,

         Náš občanský spolek Přátelé české historie v Klatovech, na základě veřejných podnětů občanů města a okolí, podával 12. dubna 2015 zastupitelstvu města několik návrhů k realizaci. Jelikož uplynulo bezmála pět (5 !!!) měsíců a my jsme nedostali žádnou odpověď, znovu se tážeme, tentokrát formou společenských veřejných médií. Doufáme, že tentokrát dostaneme odpověď. Doplňujeme další návrhy občanů Klatov, kteří se vyjadřují k dokončeným akcím.

 

1)  Revitalizace Hostašových sadů, která stála ohromné finanční prostředky se ukázala bez vody jako bezzubá. Doporučujeme zřídit v horní části, místo kruhu z nehodících se žulových kostek, brouzdaliště s tekoucí vodou, kde by se mohli v parném létě osvěžit nejen děti, ale dospělí, zejména turisté ze zahraničí, kteří jsou na tyto věci zvyklí ze své domoviny.

 

2) Dokončení akce zateplení objektu Základní školy v Podhůrčí v Tolstého ulici čp. 765/III. způsobilo zakrytí skleněné mozaiky u hlavního vchodu. Tato mozaika se sportovní tématikou byla vytvořena r. 1983 plzeňským malířem Miloslavem Čechem. Poměrně velkému počtu občanů z největšího klatovského sídliště se nelíbí tento neuvážený krok a proto zastupitelstvu doporučujeme, aby se toto umělecké dílo odkrylo.

 

Děkujeme za Vaší případnou podporu veřejných projektů.

 

Za Přátelé české historie                                                     

Ivan Rubáš

----------------------        

Na vědomí:

Klatovský Deník

MF Dnes

ČT 1 reportéři

                

Odpověď přišla tentokrát docela rychle (7. září 2015), ale bohužel ne od zastupitelů, tak jak jsme očekávali. Několik zastupitelů jsme oslovili, proč 30. června 2015 na svém zasedání neprojednávali veřejný občanský dopis - jim adresovaný, a bylo nám řečeno, že to nebylo zařazeno jako řádný bod k projednání, prý šlo jen o podnět v diskusi, a to ještě na samém konci, když už se šlo domů, takže to někteří dali k rozhodnutí vedení města, a někteří to ani nezaregistrovali... Jasný něčí úmysl... Také nás zarazila kopie údajné první odpovědi z 23. června 2015, která byla poslána bez dodejky a hlavně bez datumu. Je vidět, že vznikla později...  

dopis-c.jpg

 

dopis-d.jpg

 

Jak je vidět, netřeba nám Zastupitelstvo, když jeho práci zastane jeden člověk...

Bylo by aspoň slušné, kdyby tyto přípomínky, které jsou přáním několika set obyvatel města, byly předány např. kulturní komisi...