Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahradní slavnost - odhalení pamětní desky k 200. letému výročí klatovských karafiátů

24. 6. 2013

ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

Občanské sdružení „Přátelé české historie“ si již vloni dalo za ušlechtilý cíl důstojně oslavit významné výročí klatovské historie, které připadá na letošní rok a tím je 200 let historie klatovského karafiátu. Málokteré město u nás nebo ve světě má svoji květinku, avšak Klatovy se tímto primátem mohou pyšnit. A také pyšní. Vždyť se jedná o druh hvozdíku karafiátu, kterého už slavný Carl Linné označil za božskou květinu. Jedná se o mrazuvzdornou trvalku, která hýří mimo barvu modrou, zelenou a černou veškerou škálou barev. Současný vyšlechtěný klatovský karafiát (od 20. stol.) má oblé zakončení květních lístků a opylování provádějí jen čmeláci. 

 

Samotná historie počínaje příchodem rytmistra Františka Wolšanského a konče přípravou na zemskou zahradnickou výstavu Deggendorf 2014 je plná zajímavých životních osudů dotyčných pěstitelů klatovského karafiátu, kteří byli většinou samouci, později významní místní zahradníci a nakonec lidé, kteří svému koníčku zasvětili celý svůj život. Známe mnoho záznamů slávy na mezinárodních světových výstavách, zejména v poslední čtvrtině 19. století, a také mnoho obyčejných lidských příběhů. Bohužel však také víme o krizích, vyvolané celoevropskou plísní, světovými válkami a mnoho a mnoho dalšího. Co je velmi potěšitelné, že se klatovský karafiát nikdy nedostal do různých politických třenic a sporů, ale „Díky Bohu“ se dostal na různé obrazy, do básniček či písniček. Také o lidech pohybující se okolo karafiátů můžeme říci, že sice byli z majoritní většiny apolitičtí, ale z národního hlediska byli určitě všichni českými vlastenci.

 

Právě proto náš spolek chtěl nějakým způsobem uctít tyto, pro současnou společnost, bezejmenné lidi. Dumali jsme a výsledkem byla pamětní deska. Přesněji řečeno, když je jedná o drobnou krásu, tak pamětní destička. Jejím ústředním motivem je obrázek Černé věže s radnicí a kostelem a se vzpomínkovou větou: „Na památku všem pěstitelům klatovských karafiátů“. Také jsme iniciovali vznik nové brožury a pamětní medaile. Jsem moc rád, že současný spolek pěstitelů tuto naší nabídku akceptoval a rozhodl se zastřešit svým postem vydání těchto památečních věcí.

 

Co se týče pamětní destičky, tak tady bych vyzdvihl uvědomělost našich členů, kteří se rozhodli po padesátikoruně přispět na drahou gravírovanou výrobu. Slavnostní odhalení proběhlo ve středu 12. června 2013 v rámci „Zahradní slavnosti“ ve dvou zahradách. Je škoda, že akce byla trochu v nezájmu regionálních médií, přesto se sešlo bezmála dvě stě našich přátel a příznivců, což nám mohou „závidět“ mnozí, kteří něco pořádají. Oslovili jsme spolek Pěstitelů klatovských karafiátů v čele s Petrem Pošefkou a Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech v čele s ředitelem Lubošem Smolíkem. Oba subjekty poskytly své zahrady, zázemí a také lidskou výpomoc. Dopoledne umělecký kovář Miloslav Trefanec destičku instaloval a odpoledne v 16.00 hod. byl zahájen slavnostní program.  

 

A jak to vůbec probíhalo? Jednalo se o 2 hodinový program, který byl zahájený úvodem organizátora a projevy místostarostů města ing. Václava Chrousta, JUDr. Jiřího Štancla a ředitele muzea mgr. Luboše Smolíka. Kulturní zážitek začal vystoupením vlasteneckých písní pěveckého a dechového sboru „LADA“ z Makova pod vedením Václava Frančíka a Karla Kuchaře, pokračoval neméně hezkým vystoupením dětského pěveckého sboru „KARAFIÁT“ při ZŠ v Čapkově ulici pod vedením Moniky Černé a končil velmi vtipným a veselým vystoupením členů divadelního spolku „RYNEK“ z Újezda Evy Krausové a Jindřicha Gregory. Poté jsme se všichni přesunuli z muzejní zahrady k výstavní zahradě, kde následovala druhá polovina programu. Zde předseda spolku „karafiátníků“ Peter Pošefka pronesl svoji řeč a odhalil pamětní destičku, kterou jsme jim věnovali. Ta je umístěna z našeho pohledu vlevo u hlavního vchodu na kamenné hradbě. Sbor „LADA“ pokračoval s druhou polovinou svého vystoupení a účastníci zahradní slavnosti při poslechu využili možnosti občerstvení, které bylo k dispozici. Zde musím podotknout a hodně pochválit naše děvčata, že dobrovolně a zdarma připravili velmi dobré „chuťovky“ všeho druhu. Konec programu byl v režii volné zábavy v uvolněné a přátelské atmosféře. Dodatkem pro „vytrvalce“ byla od 18.00 hod. návštěva vernisáže v muzeu a prohlídka doprovodné výstavy věnované k 200. výročí klatovských karafiátů, tamtéž.

 

A jaké je celkové zhodnocení akce? Velmi příznivé až skoro dokonalé. Chci vyzdvihnout chuť a ochotu ke spolupráci všech zainteresovaných subjektů i nepřímou, ale důležitou podporu města, kdy nakonec zvítězila snaha a odvaha uskutečnit a dotáhnout do konce veřejně osvětovou akci. Je naší povinností vzbudit v lidech hrdost na historické úspěchy našeho národa. Je jen škoda, že takové nadšení nemají ti, co něco řídí a mohli by být příkladem. To myslím všeobecně, v celé společnosti a všech možných sférách. Mám velkou radost z toho, že se  hlavní akce našeho spolku v tomto roce vydařila a v historickém prostředí zahrad, muzea a výstaviště jsme nabídli lidem dvě hodiny relaxace, štěstí a pohody. Á propos, když k tomu přidám další slavnostní akt 28. června v klatovských katakombách, kde plzeňský biskup P. František Radkovský požehnal novému druhu karafiátu se jménem Vojtěcha Chanovského a slavnostní jubilejní výstavu vykvetlých krasavců ve výstavní zahradě, kterou každoročně obdivují zejména návštěvníci klatovské poutě, tak si myslím, že se naše generace vypořádala s tímto slavným výročím důstojně a se ctí.