Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnovené sousoší Matky s dítětem

2. 7. 2021

Klatovy - nemocnice, Matka s dítětem, čtvrtek 24. června 2021, 16:00 hodin, průběh slavnosti

Směs instrumentálních písní v podání skupiny Mirda band, pro zajištění klidu a pozornosti lidí.

Dámy a pánové, vážení hosté a milí přátelé.

Je mě potěšením Vás všechny zde přivítat na naší klatovské slavnosti, kdy budeme svědky slavnostního odhalení obnoveného sousoší Matky s dítětem od Jiřího Hanzálka a předání tohoto uměleckého díla celé veřejnosti.

Je mi ctí požádat starostu města Klatov pana Rudolfa Salvetra o zahájení naší akce, o jeho úvodní slovo a tímto ho srdečně vítám.

- Krátké slovo pana starosty Rudolfa Salvetra.

Dále srdečně vítám za město Klatovy místostarostu města pana Václava Chrousta. Za klatovskou nemocnici, bohužel jen na dálku, předsedu představenstva pana Jiřího Zeithamla, to samé je u místopředsedy představenstva pana Ondřeje Provalila. Z přítomných hostů za klatovskou nemocnici srdečně vítám a představuji hlavní sestru paní Vladislavu Veselou a vedoucího technického oddělení pana Václava Jakla. Dále na dálku zdravím a srdečně vítám předsedu klatovské pobočky Konfederace politických vězňů pana Františka Wiendla. Dále mezi námi srdečně vítám a zdravím autorku zdařilé obnovy naší klatovské sochy akademickou sochařku paní Zuzanu Kantovou. A za náš spolek Přátelé české historie, představuji svoji maličkost.

Velmi si cením faktu, že celá tato akce vznikla za podpory čtyř subjektů, čtyř partnerů, kteří svojí spoluprácí dokázali úžasnou věc. Tou je obnovit zničené umělecké dílo a vrátit ho do veřejného prostoru pro potěchu a radost všem.

Jedná se o náš občanský spolek Přátelé české historie který s myšlenkou záchrany sousoší dal věci do pohybu. O Klatovskou nemocnici, která jakožto majitelka sochy uhradila celkovou částku. Dále o Konfederaci politických vězňů Klatovy, která byla naším morálním partnerem a o město Klatovy, které bylo naším finančním podporovatelem. Všem zainteresovaným patří upřímné poděkování. Spolupráce a komunikace s panem Václavem Jaklem byla učebnicově příkladná.     

Nyní bych poprosil dotyčné, aby přistoupili k sousoší a slavnostně obnovené dílo odhalili. Za město Klatovy pana Rudolfa Salvetra a pana Václava Chrousta, za klatovskou nemocnici paní Vladislavu Veselou a pana Václava Jakla, za obnovu paní Zuzanu Kantovou a za náš spolek pana Miloslava Řezáče. (cca 16:15).

Po odhalení následovala malá hudební vsuvka zpívajícího tria z klubu Chapadla, při klatovské oblastní charitě, ve složení Pavel Bošek, Anna Karlíková a Julie Švaňhalová.

Na ně navázala krátkým, ale emočně zdařilým hereckým výstupem členka divadelního souboru Rynek a Za oponou paní Eva Džamil Krausová.

Po těchto dvou kulturních vložkách následovaly projevy. (cca 16:30).

V pořadí: pan Václav Chroust, paní Vladislava Veselá, pan Václav Jakl a paní Zuzana Kantová.

Děkujeme všem za jejich milá slova a nyní Vás seznámím v krátkosti s historií obnovené sochy a jejího autora.

Akademický sochař Jiří Hanzálek se narodil 7. března 1926 ve Velké Lhotě nedaleko Dačic na českomoravském pomezí a zemřel 2. března 2021 v kanadském městě Londonu. Za 2. sv. války studoval ve Zlíně na Škole umění u profesora Vincence Makovského. Po válce absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Otakara Španiela. Po letech se sám stal profesorem na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích. Zlomovým předělem v jeho životě byla vojenská okupace Československa v srpnu 1968 a následná emigrace do zahraničí. Zde se profesně uchytil a prosadil, zejména jako ředitel prestižní kanadské galerie St. Thomas Art Gallery.

Vytvořil mnoho uměleckých děl a též maloval. Nás však zajímá sousoší Matky s dítětem. První dílo vytvořil v bronzu v roce 1964 v Plzni. Dnes ho najdeme v Kopeckého sadech nedaleko krajského muzea uprostřed vodní bazény s fontánou. Druhé dílo, tentokrát ze sklolaminátu, bylo vytvořeno o rok později v roce 1965 a umístěno v centrální části klatovské okresní nemocnice. Třetí exemplář vytvořil již v době kanadského pobytu pro město Toronto a plastika byla opět bronzová.

Ještě připomenu pro zaznamenání historie klatovské přesuny. Jak již bylo zmíněno, socha byla umístěna západně vedle nového ředitelství okresní nemocnice. Po Hanzálkově emigraci a nastolení normalizace byla socha roku 1970 odstraněna ze svého místa a roky ležela v suterénu technického skladiště. Po dvaceti letech v roce 1990, byla socha v nových společenských podmínkách společně s autorem rehabilitována a umístěna před tehdejší porodnici. Všichni tuto budovu známe, zejména ženy, proto spojení ženy matky s dítětem rovná se životní pouto mateřské lásky a nového života. Pro doplnění paměti historie zmiňuji, že se jedná o dům čp. 259/II. z roku 1929, postavený pro sirotky. Oficiálně se jednalo o Hostašův okresní dům pro sirotky. Po válce, v letech 1946-52, byl objekt využíván Obchodní akademií a následně jako porodnice a dětské oddělení. Zdravotnický provoz tady probíhal v letech 1954 až 2013. Socha zde stávala do léta roku 2018, kdy byla poničena. Zdali vandaly nebo poryvem větru, nevíme. V každém případě bylo poškození devastační a jednotlivé kusy byly uklizeny do nepoužívaných prostor nedalekého objektu. Po úspěšné renovaci akademickou sochařkou Zuzanou Kantovou bylo sousoší přeneseno na své třetí místo, před hlavním monoblokem nové klatovské nemocnice. Dle dosavadních ohlasů je toto místo velmi reprezentativní a naše klatovská Matka s dítětem si toto krásné místo plně zasluhuje. Ještě dolním informaci, že na sokl bude umístěna malá mosazná destička s nápisem: Jiří Hanzálek 1965, renovace Zuzana Kantová 2021. Komu čest, tomu čest. Děkuji Vám za pozornost

 Celé podobné znění, které bylo mluveným slovem předneseno, je napsáno na informačním panelu nedaleko obnoveného sousoší čelem k přiléhajícímu chodníku. Deska byla zhotovena v reklamní agentuře Babka Klatovy a dřevěný stojan vyrobil pan Aleš Novotný.

Po tomto historickém seznámení ještě se svoji druhou písní vystoupilo trio z klubu Chapadlo.

Po nich zahrála a zazpívala rodinná kapela Mirda band v podání pana Miroslava Trávníčka a slečny Jany Trávníčkové líbivou písničku od Pavla NovákaNádherná.

Po tomto vystoupení následovalo velké poděkování všem účinkujícím, hostům a všem přítomným přátelům, kolegům ze spolku a z řad veřejnosti. Byly rozdány knižní dárky a pamětní listy. (cca 16:50).

Následně byli všichni přítomní pozváni na kvalitní a bohaté občerstvení. To bylo zajištěno z pekárny a cukrárny při Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. Nápoje zajistila rodinná firma Karla Krinese.

Z této akce vznikla novinová zpráva pro Klatovský Deník v podání paní Daniely Loudové a filmová reportáž pro internetovou a kabelovou televizi FILMpro v podání pana Pavla Kalisty.

Po celou dobu volné zábavy hrála a zpívala kapela Mirda band Míry Trávníčka. (cca 17:50)

Tato druhá část vynikající společenské akce nenásilně navázala na pohodovou a uvolněnou atmosféru první části a všichni si onen přítomný čas užívali. A všem bylo dobře. A když k tomu připočtu slunečné a teplé počasí, tak se jednalo o mimořádný zážitek, který člověk denně neprožije. Však to byl a je stále náš úmysl a záměr. Naše spolkové akce žádný jiný účel nesledují, ... a proto se všechno tradičně daří