Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klatovský kočkopes Rybníčky

26. 9. 2018

Klatovský „kočkopes“ Rybníčky aneb poslední počin zastupitele Kučery

 

Ještě na samý úvod dodávám, že se jedná o druhého klatovského „kočkopsa“, neboť na jaře roku 1990 zastupitelstvo města schválilo práci městské kulturní komise, vedenou učitelem SZTŠ Karlem Mrázem, která měla na starosti nové přejmenování socialistických názvů ulic po změně politického režimu (listopad 1989). Tehdejší Švermově ulici se vrátil původní název Nádražní, neboť tato ulice nás od pošty přes Husovo náměstí dovede až k vlakovému nádraží. Tehdy zapomněli na Husovo náměstí a domy na západní straně byly adresně přiděleny k Nádražní ulici. Husovo náměstí úředně přestalo existovat. Zaplať Pán Bůh, že lidé hovorově stále používali (a používají) název „Husák“. Po dlouhých letech, v květnu 2007, obyvatelé „Rezidence Klatovy“ (bývalá měšťanská chlapecká škola) dokázali prosadit svůj druhý návrh, aby aspoň prostranství před jejich objektem čp. 50/III., se jmenovalo Husovým náměstí. První návrh zněl, aby název Husovo náměstí, platný od listopadu roku 1903, platil pro celé prostranství. Zastupitelé schválili pouze druhý poloviční návrh, neboť město se na ničem nemuselo finančně podílet. Zkrátka a dobře máme v Klatovech náměstí, které má svůj název jen v malé severní parkové části. Ostatní větší část patří do ulice Nádražní. Prostě ani kočka ani pes.

 

Druhý takový podobný případ se stal letos, přesněji na poslední schůzi Zastupitelstva města, v úterý 11. září 2018, kdy zastupitel za ČSSD (Českou stranu sociálně demokratickou) Dušan Kučera, shodou okolností také učitel, navrhl přejmenování parkového prostoru zvaného „Rybníčky“ na náměstí Přemysla Otakara II. Jistě není pochyb o dobrém úmyslu, ale bylo třeba zvážit historické okolnosti. Chápu, že se někteří zastupitelé a radní chtěli před hosty z pražské Karlovy univerzity, 18. září v sále městské knihovny, při představení nové knihy „Přemysl Otakar II, král na rozhraní věků“ pochlubit, nejen „rychlým“ (půlročním) zpracováním příspěvků ze zimního symposia (2. a 3. února 2018), ale hlavně tímto gestem. Je také možné, že se jednalo o Kučerův úmysl jak zůstat v hledáčku občanů voličů několik zásadních dnů před komunálními volbami, neboť soudruhové z jeho vlastní strany ho odsunuli na nevolitelné deváté místo.

 

Návrh, který byl zastupitelstvu předložen Václavem Chroustem zněl, aby parkové prostranství před hotelem Beránek (parcelní č. 185/1), Klatovany všeobecně známé jako „Rybníčky“, bylo přejmenováno na náměstí Přemysla Otakara II. Návrh podpořila většina přítomných zastupitelů vyjma Jiřího Štancla, Jana Papeže, Aleše Buriánka a ještě jednoho člena. Možná to bylo také tím, že se jednalo o poslední bod posledního zasedání městského zastupitelstva v tomto složení v tomto volebním období. Zmíněná parková úprava je ohraničená ulicemi Dobrovského, Plzeňskou. Gorgého a Rybníčky. Více k tomuto návrhu na webových stránkách „Sdružení pro Klatovy“.

 

A teď trochu historie. Zmíněná parková úprava vznikla v roce 1976 po devastující demolici souvislé západní linie deseti domů a dalších 17. domů v přilehlém okolí, kdy byl vybudován silniční průtah městem ve směru od Plzně. Stará středověká urbanistická část tohoto Pražského předměstí vzala za své, a hlavní čtyřproudová ulice se přejmenovala na ulici Československé armády. Přesto lokální název „Rybníčky“ zůstal zachován. V návalu ješitného velikášství bylo nově vytvořené prostranství soudruhy z partaje OV KSČ (Okresního výboru Komunistické strany Československa) přejmenováno na náměstí Antonína Zápotockého. Stalo se tak 7. listopadu roku 1984 při slavnostním odhalení bronzové sochy tohoto druhého „dělnického“ prezidenta. Historie „povolila“ tomuto činu jen pět let a deset dní života. V současnosti se dějiny opakují, a tudíž se můžeme těšit na sochu s agitační slávou.

„Rybníčky“, které svůj původní vzhled ztratily v roce 1976, přesto v řeči Klatovanů zůstaly, a po roce 1989 se aspoň ulice při dochované východní straně přejmenovala na dosud znějící ulici „Rybníčky“. Starobylá lokalita Pražského (dříve Klášterského) předměstí, jehož centrem bylo náměstí kruhového typu „Na rybníčku“ byla známá ještě před samým založením nového královského města českým králem Přemyslem II. Otakarem kolem roku 1260. Od 10. století do poloviny 13. století zde byla stará trhová slovanská ves Klatov (Klatova), která vznikla sloučením dvou starších dvorů pod hřbitovem (Chuchel) a pod dnešním Křesťanském vrškem (Studynec). Ves se pyšnila od 11. století kamennou románskou rotundou sv. Petra a na hřbitově druhou sv. Jiřího. Věhlasný historik a klatovský rodák Jindřich Vančura, který napsal životní dílo „Historii královského města Klatovy“, toto podrobně popisuje. Včetně stavby nového dominikánského kostela s klášterem na nejlepším místě hlavního prostranství „Na rybníčku“, v letech 1290 až 1300. Jak vidno, tato lokalita zde byla historicky dříve nežli samotné, samostatně nově postavené město. Proto název „Na rybníčku“, časem zjednodušený na název „Rybníčky“, má své dějinné opodstatnění a jen hlupák by na tom něco měnil.

 

Pokud by chtěl někdo něco měnit a připomenout zakladatele města, měl by správně přejmenovat název hlavního náměstí, které od roku 1945 nese název náměstí Míru. Je zajímavé, že se nevrátil starší předválečný název náměstí Svobody, který si Klatovavé dali dárkem na konci roku 1918 při vzniku samostatné Republiky Československé. V současném roce 2018, kdy si připomínáme sto let vzniku Československé republiky, která mimochodem již 26 let neexistuje, a někdo by chtěl vrátit název náměstí Svobody, tak by to byl také jistý paradox. Více průchodnější a historickým argumentem doložitelný by byl nakonec název náměstí Přemysla Otakara II. možná ten úplně nejsprávnější.

 

Závěrem, chci říci, že každý občan města Klatov se může k tomuto tématu „kočkopsa Rybníčky“ vyjádřit, protože jak vidno příště se může bez souhlasu a diskuze veřejnosti nařídit třeba „holení hlav“. Já činím tímto svým způsobem, neboť mám své rodné město, oproti jiným, skutečně rád!

 

Poznámka pod čarou.

„Horší je to s některými lidmi…“

Ivan Rubáš, 25. září 2018