Duo Bráchové, František a Jiří hráli a zpívali s Pavlem pro radost všem, a od srdce.